Телефон: +359 899 863 228

Фирмата е  създадена през 1993г., с доказан дългогодишен опит в производството на машини и съоръжения за преработка на пластмаси.

Нашите екструдерни линии са добре познати както в България, така и в чужбина. Изработването на резервни части, отделни възли и ремонт на съоръжения свързани с производството на полимерни продукти, допълват дейността на фирмата.

Натрупаният  опит ни помага да предложим на пазара и полиетиленови  фолиа, и опаковки с отлични и гарантирани качества.

 Euro Fond

На 12.08.2021 г. „Здраво Комерс – АС“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0357-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът BG16RFOP002-2.089-0357-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 50 000,00 лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Начало на проекта: 12.08.2021 г.
Край на проекта: 12.11.2021 г.